Titularrek La Fundacióneko kide izateagatik dituzten onura